2017/18 VNLN Stats

Team Total Atts Average    17/18 Average 16/17 Dff 17/18  16/17 Gate v SFC High Low Clean Sheets Fail To Score 4 For 4 Against
AFC Telford 6639 1107 1182 -76 0 1335 v Salford 853 v Stockport 4 2 0 2
Alfreton 2688 448 547 -99 479 596 v Blyth S 371 v North Ferriby 3 1 2 1
Blyth Spartans 4922 820 649 171 0 1373 v York 617 v Chorley 3 4 4 1
Boston United 6019 1003 1116 -113 0 1107 v Alfreton 859 v North Ferriby 1 2 0 2
Brackley 3177 530 427 103 0 690 v Kidderminster 400 v Spennymoor 6 3 1 0
Bradford PA 3396 566 454 112 574 1133 v York 319 v Nuneaton 5 4 1 1
Chorley 6328 1055 1403 -348 0 1352 v Salford 742 v Brackley 5 6 1 1
Curzon Ashton 2636 439 405 34 0 726 v FCUM 233 v Leamington 3 3 1 2
Darlington 9266 1544 1739 -195 0 2050 v Spennymoor 1178 v FCUM 4 4 2 1
FC United Of Manchester 10877 1813 2667 -854 0 2380 v Leamington 1491 v Blyth 1 3 0 0
Gainsborough Trinity 3690 615 614 1 0 737 v North Ferriby 517 v Harrogate 2 3 1 4
Harrogate 7026 1171 896 275 0 2800 v York 663 v Nuneaton 4 1 5 1
Kidderminster 9139 1523 1763 -240 0 1793 v Chorley 1281 v Curzon 2 4 1 1
Leamington 3828 638 488 150 711 844 v Stockport 435 v Alfreton 2 4 0 1
North Ferriby 1646 274 615 -341 0 479 v Darlington 167 v Brackley 2 8 0 4
Nuneaton 3825 638 617 21 553 781 v Kidderminster 553 v Southport 3 5 1 2
Salford 9231 1539 1395 144 1757 2358 v Stockport 902 v Nuneaton 6 1 0 0
Southport 6161 1027 1141 -114 *** 1270 v FCUM 868 v Harrogate 4 3 1 2
Spennymoor 5665 944 555 389 0 1337 v Stockport 634 v Alfreton 4 1 1 0
Stockport 17906 2984 3459 -475 2702 3107 v Harrogate 2702 v Southport 4 3 2 0
Tamworth 4436 739 826 -87 0 1120 v Stockport 564 v Bradford 2 4 1 1
York City 17943 2991 2560 431 0 3944 v Darlington 2196 v Gainsborough 4 5 2 0
TOTAL 146444 1109 1160 -50 6776 74 74 27 27