2017/18 VNLN Stats

Team High Low Clean Sheets Fail To Score 4 For 4 Against Total Atts Average    17/18 Average 16/17 Dff 17/18  16/17 Gate v SFC
AFC Telford 1335 v Salford 853 v Stockport 5 2 0 2 9731 1081 1182 -101 1082
Alfreton 997 v York 371 v North Ferriby 3 3 2 1 4874 542 547 -5 479
Blyth Spartans 1554 v Darlington 541 v Leamington 5 4 5 2 7918 880 649 231 0
Boston United 1211 v Stockport 859 v North Ferriby 2 2 0 2 9199 1022 1116 -94 0
Brackley 690 v Kidderminster 343 v Southport 9 4 2 0 4475 497 427 70 343
Bradford PA 1133 v York 319 v Nuneaton 7 4 2 1 5062 506 454 52 574
Chorley 1440 v FCUM 742 v Brackley 7 7 1 1 10035 1115 1403 -288 0
Curzon Ashton 726 v FCUM 233 v Leamington 4 4 2 2 4189 419 405 14 519
Darlington 2050 v Spennymoor 1178 v FCUM 4 7 2 1 14849 1485 1739 -254 0
FC United Of Manchester 2380 v Leamington 1491 v Blyth 1 5 0 1 16285 1809 2667 -858 0
Gainsborough Trinity 737 v North Ferriby 412 v Telford 4 4 1 4 5357 595 614 -19 0
Harrogate 2800 v York 663 v Nuneaton 4 1 5 1 10180 1131 896 235 0
Kidderminster 1879 v Darlington 1281 v Curzon 3 4 1 1 12424 1553 1763 -210 0
Leamington 965 v York 435 v Alfreton 3 6 1 1 6369 637 488 149 711
North Ferriby 492 v FCUM 167 v Brackley 2 12 0 5 2777 309 615 -306 0
Nuneaton 781 v Kidderminster 481 v Curzon 3 6 1 3 6228 623 617 6 553
Salford 2358 v Stockport 902 v Nuneaton 8 1 1 0 16473 1647 1395 252 1757
Southport 1270 v FCUM 771 v Gainsborough 4 5 1 3 9510 951 1141 -190 ***
Spennymoor 1337 v Stockport 634 v Alfreton 6 2 1 2 8248 916 555 361 0
Stockport 4076 v FCUM 2702 v Southport 4 3 3 0 32094 3209 3459 -250 2702
Tamworth 1233 v Salford 564 v Bradford 3 4 1 1 7014 779 826 -47 0
York City 3944 v Darlington 2146 v Curzon 4 5 2 0 27933 2793 2560 233 0
TOTAL 95 95 34 34 231224 1114 1160 -46 8720